AO Nederlands EU-Voorzitterschap

Source: B. (Bas) van 't Wout i, published on Thursday, July 2 2015, 15:02.

Op de laatste dag voor het reces heeft de commissie Europese Zaken gesproken over het Nederlands Voorzitterschap van Europa in 2016. De VVD vindt het terecht dat het kabinet inzet op een beperkt aantal prioriteiten: Unie die zich richt op hoodzaken, een innovatieve unie van groei en banen en een unie die verbindt. Wat de VVD betreft betekent dat vooral inzetten op vervolmaking van de interne markt en een stevige uitrol van de ‘Timmermans-agenda’ voor minder en betere regels uit Europa. Verder moeten we in de agenda voor het voorzitterschap zo veel mogelijk ruimte houden voor onvoorziene zaken.