Column week 29

Source: T. (Tamara) van Ark i, published on Friday, August 8 2014, 8:56.

1.

Column Hart van Holland week 29

8 aug 2014

De laatste week voor het zomerreces is altijd een soort marathon. Er moet altijd heel veel 'af' en dat betekent dat er traditiegetrouw heel veel debatten zijn waar aan het einde van de week, donderdagavond laat nog over gestemd moet worden. Het leek er even op dat het later zou worden dan ooit tevoren maar het record van vorig jaar (toen de Kamer nog stemde toen het al weer licht werd) is niet gehaald. Wel stemden we donderdagnacht uiteindelijk over 178 moties, waardoor je je serieus af kunt vragen wat nog de waarde is van een motie. Immers, heel vaak heeft een bewindspersoon in de Kamer al een toezegging gedaan, op zich voldoende. Of een motie is dusdanig algemeen geformuleerd dat je je af kunt vragen of er überhaupt nog iemand tegen kan zijn. De vraag is immers, waar stem je dan precies vóór? De Kamer heeft het afgelopen jaar weer erg haar best gedaan om de eigen instrumenten bot te maken. Wat dat betreft is het net als een weeralarm. Als je daar te licht mee omgaat, gelooft op een gegeven moment niemand het meer, ook niet als het een keer wel aan de orde is.

De rest van Nederland kijkt er ook een beetje meewarig naar; al die mensen op het Binnenhof die zich zo druk maken over een lange vergaderdag, "ze hebben straks toch acht weken vakantie?" Helaas, zou ik bijna zeggen, gaat die vlieger niet op. Vakantie heb je weliswaar in het reces, maar het reces is geen vakantie. Wel gaat de druk even van de ketel omdat de Kamer niet vergadert. Maar Kamerleden zelf doen werkbezoeken, werken aan (initiatief)wetten, bereiden het nieuwe politieke seizoen voor. Want er staat weer heel veel te gebeuren. Weliswaar doen heel veel media nu alsof het kabinet klaar is (waar het een jaar geleden nog het verwijt kreeg, niks te doen), er staat nog veel uit het regeerakkoord en aan wetgeving op stapel. De nieuwe Omgevingswet bijvoorbeeld, waarin heel veel vergunningen worden samengevoegd. Maar ook moeten de wetten die in de Kamer behandeld zijn, allemaal ingevoerd gaan worden. Dat zal nog veel tijd en aandacht vergen. Kortom, reflectie, vooruitkijken en voorbereiden. Van stilzitten is nog lang geen sprake!