Column week 40

Source: T. (Tamara) van Ark i, published on Saturday, September 13 2014, 8:56.

1.

Column Hart van Holland week 40 2014

13 sep 2014

Vorige week was het de week van Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat tussen de fractievoorzitters en de Minister-President. Prinsjesdag staat natuurlijk in het teken van historie, traditie en de Troonrede. En tradities kosten tijd! Alle mensen die in de Ridderzaal zitten bij het uitspreken van de Troonrede, moeten daar al lang van tevoren zijn. Om 12 uur gaat de zaal open en mag je met je gast naar binnen. Als de koets gaat rijden vanaf het Paleis, opent de vergadering en moet iedereen plaatsnemen. In de zaal zelf merk je niet heel veel van wat er buiten allemaal gebeurt, dat zie je later op het journaal. Als de Koning de troonrede heeft uitgesproken en weer met de koets is vertrokken, haast iedereen zich naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer waar de Minister van Financiën het koffertje met de Miljoenennota aanbiedt aan de Voorzitter. Dit jaar met het enige papieren exemplaar van de Miljoenennota, want na de verspreiding via de befaamde USB stick, verschijnt de Miljoennota verder alleen nog maar digitaal. Dat scheelt een hoop bomen aan papier, al was het ook wel een indrukwekkend gezicht altijd om al die karren met stapels rapporten door de gangen te zien gaan. Na deze dag vol protocol, tradities en op- en aanmerkingen op de hoedjes en kleding van de gasten, worden er in Den Haag altijd veel borrels georganiseerd waar de richtingen voor het debat al worden verkend. En dan de dag daarna is het hele Kabinet te gast in de Tweede Kamer voor de Algemene Politieke Beschouwingen. Vorig jaar waren die aanleiding voor de gesprekken met oppositiefracties die leidden tot het herfstakkoord. Dat akkoord heeft ervoor gezorgd dat heel veel hervormingen door de Tweede en Eerste Kamer zijn gekomen.

Dit jaar waren er veel vragen over wat het kabinet het komend jaar gaat doen. Eerlijk gezegd, iedereen die denkt dat het kabinet nu klaar is, onderschat het belang van zorg en aandacht die nodig is voor het in gang laten gaan van al die wetten per 1 januari a.s. Maar, zoals de fractievoorzitter van de VVD zei, de gedachte dat het nu wel klaar is, is ook een ontkenning van alles waar Nederlanders door de afgelopen jaren van crisis mee te maken hebben gehad. Er is werk aan de winkel om ondersteuning rondom zorg en werk door gemeenten goed uitgevoerd te laten krijgen, belangrijke wetten moeten nog behandeld worden en er wordt al vooruitgekeken naar de opgave om bijvoorbeeld het belastingstelsel zo aan te passen en te vereenvoudigen dat ondernemerschap gestimuleerd wordt en dat er meer banen komen. Bovendien is de wereld om ons heen in beweging en dat merken we, in onze veiligheid en in de economie. In bijna alle bijdragen van de fractievoorzitters was er aandacht voor de internationale ontwikkelingen. En dat is logisch, want als handelsland zijn wij voor onze welvaart afhankelijk van de veiligheid. Geen aandacht voor veiligheid, zorgt ervoor dat wij op onze welvaart zullen moeten inboeten. Dus ook op wat wij aan zorg en ondersteuning kunnen bieden. Het rijke verleden van Nederland, met de historie en traditie van Prinsjesdag, biedt een basis om vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst vrijer, veiliger en welvarender kunnen zijn.