Weblog van 14-01-2015

Source: Ch. (Christine) Teunissen i, published on Wednesday, January 14 2015, 14:20.

Weblog 16 januari

Een dier- en milieuvriendelijk 2015 gewenst!

Partij voor de Dieren Den Haag kan terugblikken op een geslaagde aftrap van het nieuwe jaar, samen met onze leden uit Den Haag en omstreken, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. De nieuwjaarsreceptie vond plaats in het sfeervolle biologische-vegetarische restaurant de Hagedis. Namens de fractie hield ik een presentatie over onze successen van het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2015. Een van de bestuursleden van de afdeling Zuid-Holland gaf een presentatie over wat de werkgroep in Den Haag allemaal voor elkaar heeft gekregen. Met twee verkiezingen achter de rug, was het een vol jaar met prachtige acties. Hier vind je een overzicht van onze successen. Ik kijk ook met plezier terug op de ledenrondleiding. Kristel Bottinga en Robin Smit, onze fractiemedewerkers, gaven een presentatie aan leden van de werkgroep over de Haagse gemeenteraad en het reilen en zeilen van onze fractie. Daarna gaven zij een rondleiding langs ons kantoor en de raadzaal.

2015 wordt een jaar van verandering. Ik werk onder andere aan twee initiatiefvoorstellen, die tot meer werkgelegenheid en meer groen in de stad moeten leiden. Daarnaast wil PvdD Den Haag de luchtvervuiling en zwerfvuil in Den Haag aanpakken. Ook streven we naar het gebruik van meer plantaardig voedsel, goed voor dierenwelzijn en milieu!

Afgelopen week heb ik gepleit voor schoner en minder vervuilend verkeer in de stad. Vervuilende voertuigen, zoals tweetaktscooters, bestelbusjes en dieselauto’s moeten uit Den Haag worden geweerd. Op veel plekken in Den Haag is de lucht namelijk nog het viest van Nederland, bijvoorbeeld op de Vaillantlaan en op de Javastraat. Het verkeer is de grootste vervuiler, met name door het roet dat schadelijk is voor de gezondheid. Utrecht, Amsterdam en Rotterdam zijn al verder dan Den Haag met het aanpakken van de luchtkwaliteit: die steden breiden hun milieuzones flink uit. De discussie in de Haagse gemeenteraad, die moet uitmonden in concrete maatregelen om de luchtvervuiling terug te dringen, zal volgende week verder gaan. Lees hier mijn eerste bijdrage. Ik houd je op de hoogte van de uitkomst!

Tijdens de commissievergadering over Volkshuisvesting heeft fractievertegenwoordiger Robert Barker gepleit voor duidelijke afspraken tussen gemeente en woningbouwcorporaties voor de verduurzaming van woningen. Voor de Partij voor de Dieren heeft renovatie de voorkeur boven nieuwbouw. Daarnaast hebben we onder andere gepleit voor vergroening van buurten en klimaatneutrale woningen. Je kunt de bijdrage hier lezen.

De sociale huurwoningen aan de Bentlostraat zijn al jaren in slechte conditie. De gemeente had al veel eerder moeten ingrijpen. De Partij voor de Dieren is op bezoek gegaan bij de bewoners en tijdens de commissie ruimte hebben wij gepleit voor het duurzaam renoveren van deze woningen. Lees hier de bijdrage.

Volgende week wordt ons initiatiefvoorstel DierEnZorg behandeld tijdens de Raadsvergadering. Het voorstel vraagt om het stimuleren van een verantwoorde inzet van dieren in de gezondheidszorg, waarbij zowel het welzijn als de veiligheid voor mens en dier wordt gewaarborgd. In oktober 2014 heb ik dit voorstel in de commissie verdedigd. De andere commissieleden hadden veel waardering voor het initiatief, de kans is groot dat het wordt aangenomen. Ik hoop je te zien bij de raadsvergadering op 22 januari.

Een fijn weekend gewenst!