34212 NL - wetsvoorstel
Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 mei 2015 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het met het oog op de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht wenselijk is de invoering te regelen van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie en in verband daarmee een aantal wetten aan te passen.

Het wetsvoorstel behelst een invoeringswet bij het wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht i.

en bij het wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie i.

1.

Volledige titel

Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(54 stuks)

2 29 mei 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST342121
Koninklijke boodschap
 
2 29 mei 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 29 mei 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342122
Voorstel van wet
 
2 29 mei 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 29 mei 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST342123
Memorie van toelichting
 
2 29 mei 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.