C.M. (Corrie) van Brenk MSc

foto C.M. (Corrie) van Brenk MSc
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Vakbondsvrouw, die Tweede Kamerlid voor 50PLUS was. Werkte onder meer als personeelsassistent en secretaresse, maar ging later bij de Abva/Kabo werken, onder meer als cao-onderhandelaar en regiobestuurder, en werd daarvan in 2012 voorzitter. Was ook vijf jaar gemeenteraadslid voor de PvdA in De Bilt. Kreeg landelijke bekendheid als belangenbehartigster van het zorgpersoneel. Als Kamerlid voor 50PLUS kruiste zij vaak de degens met minister Koolmees, onder meer over de pensioenen. Daarnaast hield zij zich bezig met infrastructuur en waterstaat en buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Was vaardig in het debat. Volgde in 2015 Henk Krol op als fractieleider, maar werd niet de nieuwe lijsttrekker en verliet in 2021 de politiek.

50PLUS
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Cornelia Maria (Corrie)

Place and date of birth
Bilthoven (gem. De Bilt), 16 September 1960

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Gemeentebelangen Maartensdijk (lokale partij)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), until 2014
 • 50PLUS

3.

Main functions and occupations

 • lid dagelijks bestuur AbvaKabo FNV, from May 2010 until 2011
 • waarnemend voorzitter AbvaKabo FNV, from 2011 until 2012
 • voorzitter AbvaKabo FNV, from June 2012 until 1 January 2015
 • sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn, from 1 May 2015 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter Claimstichting Pensioen, from February 2022

Previous (2/10)
 • lid SER (Sociaal-Economische Raad)
 • voorzitter Sectorkamer Zorg, welzijn en sport, SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 November 2017 until 2 September 2019
 • lid tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 February 2020 until 31 March 2021

Honorary positions
ambassadeur win-win project KBO-Brabant, from October 2021

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2019 samen met Lilianne Ploumen (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP) het initiatiefwetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen in (35.157)
 • Diende in 2020 een initiatiefwetsvoorstel in over een tijdelijke maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet voor pensioenverplichtingen. De verdediging van het voorstel werd in 2021 overgenomen door SP'er Bart van Kent. (35.681)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2013 kandidaat voor het voorzitterschap van de FNV. Werd verslagen door Ton Heerts. Zij behaalde 39 procent van de stemmen.
 • Werd op 3 oktober 2020 bij de verkiezing van lijsttrekker van 50PLUS verslagen door Liane den Haan. Den Haan kreeg 52 procent van de stemmen, zijzelf 42.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February  9, 2021.