C.M. (Corrie) van Brenk MSc

foto C.M. (Corrie) van Brenk MSc
bron: Tweede Kamer
Source: Parlement.com.

Corrie van Brenk (1960) was van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021 Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Van 3 mei 2020 tot 18 maart 2021 was zij fractievoorzitter. Mevrouw Van Brenk was voorzitter van AbvaKabo FNV en eerder cao-onderhandelaar en regiobestuurder in de sector zorg en welzijn. Zij was woordvoerder sociale zaken en werkgelegenheid, infrastructuur en waterstaat en buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

50PLUS
in de periode 2017-2021: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Cornelia Maria (Corrie)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bilthoven (gem. De Bilt), 16 September 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Gemeentebelangen Maartensdijk (lokale partij)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), until 2014
 • 50PLUS

4.

Main functions and occupations

 • voorzitter AbvaKabo FNV, from June 2012 until 1 January 2015
 • sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn, from 1 May 2015 until March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 31 March 2021
 • fractievoorzitter 50PLUS Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 May 2020 until 18 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/10)
 • lid SER (Sociaal-Economische Raad)
 • voorzitter Sectorkamer Zorg, welzijn en sport, SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 November 2017 until 2 September 2019
 • lid tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 February 2020 until 31 March 2021

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 2019 samen met Lilianne Ploumen (PvdA), Nevin Özütok (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP) het initiatiefwetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen in (35.157)
 • Diende in 2020 een initiatiefwetsvoorstel in over een tijdelijke maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet voor pensioenverplichtingen. De verdediging van het voorstel werd in 2021 overgenomen door SP'er Bart van Kent. (35.681)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2013 kandidaat voor het voorzitterschap van de FNV. Werd verslagen door Ton Heerts. Zij behaalde 39 procent van de stemmen.
 • Werd op 3 oktober 2020 bij de verkiezing van lijsttrekker van 50PLUS verslagen door Liane den Haan. Den Haan kreeg 52 procent van de stemmen, zijzelf 42.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February  9, 2021.