34159 NL - wetsvoorstel
Aanvulling van bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 februari 2015 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i, en de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging dat het wenselijk is het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten te wijzigen in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(50 stuks)

2 23 februari 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 23 februari 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 23 februari 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 23 februari 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST341591
Koninklijke boodschap
 
2 23 februari 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST341592
Voorstel van wet
 
2 23 februari 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST341593
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.