Weblog van 22-01-2015

Source: A.A.H. (Anja) Hazekamp i, published on Thursday, January 22 2015.

Het nieuwe jaar is voor iedereen met een schok begonnen vanwege de aanslagen in Parijs. In Nederland en in Brussel heeft de Partij voor de Dieren uiteraard stilgestaan bij deze afschuwelijke gebeurtenissen. We moeten er samen voor zorgen dat terrorisme en angst overwonnen worden.

Vorige week is in het Europees Parlement in Straatsburg gestemd over diervriendelijke voorstellen. Natuurlijk afkomstig van onze partij ;-) Zo hebben we voorgesteld om in kwetsbare gebieden in de Middellandse- en Zwarte Zee de visserij te sluiten en koraalriffen te behoeden voor plundering en beschadiging. De Middellandse Zee is een van de meest bedreigde zeeën ter wereld. Daarnaast hebben we voorgesteld om visserij met trawlnetten te verbieden. Deze netten zorgen voor veel bijvangst van dolfijnen, zeevogels en andere zoogdieren die verstrikt raken in de netten en vervolgens verdrinken.

Voor de prioriteitenlijst van de Europese Commissie aankomend jaar hebben we ook een aantal onmisbare punten aangedragen: het drastisch verkorten van diertransporten, een verbod op vlees van gekloonde dieren, betere handhaving van bestaande dierenwelzijnsregels, afbouw van de intensieve veehouderij en betere dierenwelzijnsgaranties bij producten die het label ‘biologisch’ dragen.

Slecht nieuws uit Groot-Brittannië waar grijze eekhoorns massaal gedood worden omdat men denkt zo een inheemse soort, de rode eekhoorn, te beschermen. Britse landeigenaren zouden onder nieuwe regels worden verplicht het dier te bestrijden om in aanmerking te komen voor EU-subsidie. Onbegrijpelijk dat deze dieren gedood worden terwijl keer op keer blijkt dat dit nauwelijks effect heeft op de eekhoornpopulaties. Het is onacceptabel om voor deze nutteloze klopjacht ook nog Europees belastinggeld te gebruiken. Reden om schriftelijke vragen te stellen aan de Europese Commissie!

We hebben de Europese Commissie nog meer opgejaagd, want samen met collega Stefan Eck heb ik een brief geschreven aan Jean Claude Juncker (hoofd van de Europese Commissie) waarin we hem oproepen actie te ondernemen tegen de massaslachtingen van straathonden in Roemenië. Juncker had onlangs namelijk een ontmoeting met de nieuwe president van Roemenië. De behandeling van honden in Roemenie is barbaars en moet zo snel mogelijk gestopt worden. De brief is hier in het Engels te lezen.

In Californië heeft de rechter het verbod op de verkoop van foie gras opgeheven omdat de productie op diervriendelijke zou gebeuren. Foie gras kan absoluut niet op diervriendelijke wijze gemaakt worden, het ziek maken van dieren is niet diervriendelijk. Wat ons betreft zou het houden van ganzen en eenden voor de productie van foie gras dan ook helemaal verboden moeten worden. Teken je ook de petitie?

Foto: http://rt.com/news/223723-ttip-gmo-protest-berlin/

Tot slot nog positief nieuws: in Berlijn zijn 50.000 mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP), genetische manipulatie en de bio-industrie. Geweldig om te zien hoe mensen massaal bijeen komen voor dieren, natuur en milieu!

Hartelijke groet,

Anja