Ministerie van Economische Zaken en Arbeid

Source: Parlement.com.

Economische Zaken en Arbeid sinds 1932 de naam van het ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid i. De naamswijziging kwam er nadat Landbouw was overgeheveld vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Toen er in 1933 een afzonderlijk ministerie van Sociale Zaken i kwam, werd de naam gewijzigd in 'Economische Zaken i'. Het ministerie had ook de verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting.

 

Meer over