Ministerie van Arbeid

Source: Parlement.com.

Dit ministerie van Arbeid bestond tussen 1918 en 1923. Het werd ingesteld door het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I i. Het had de zorg voor sociale zekerheid, arbeidswetgeving, volksgezondheid en volkshuisvesting. Per 1 januari 1923 werd het ministerie verenigd met Handel en Nijverheid, waardoor het geheel sociaaleconomische beleid (m.u.v. Landbouw) onder dit departement viel.

In 1933 werd het nieuwe ministerie van Sociale Zaken i ingesteld.

 

Meer over