Een ingrijpende paradigma - verandering

Source: J.P. (Joris) Backer i, published on Tuesday, June 24 2014.

Wijziging van de Bijstand, Wajong, WSW en WIA. Hervormingen waar ook D66 al jaren voor pleit. Een ingrijpende paradigma - verandering. Ja, aantasting van bestaande rechten. Maar ook wijzigen van bestaande patronen van afhankelijkheid. Dichter bij de mensen en een aansporing om hun zelfredzaamheid te vergroten. Minder schotten en bureaucratie, eigen kracht benutten waar het kan.