InvestEU Programme (InvestEU)

Het InvestEU Programma of InvestEU Programme is een zevenjarig investeringsprogramma van de Europese Commissie i, dat van 2021 tot 2027 loopt en een verscheidenheid aan Europese financieringsinstrumenten samenbrengt. Door middel van een EU-begrotingsgarantie van 26,2 miljard euro die investeringsprojecten ondersteunt van financiële partners als de Europese Investeringsbank i (EIB), nationale stimuleringsbanken (zoals het Nederlandse Invest-NL) en internationale instellingen creëert InvestEU een aantrekkelijke investeringsklimaat voor publieke en private partijen. Het uiteindelijke doel van de Europese Commissie is daarbij dat structurele economische groei binnen de EU aangewakkerd wordt.

InvestEU ondersteunt investeringen in essentiële sectoren zoals infrastructuur, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, onderzoek en innovatie, milieu, landbouw, digitale technologie, onderwijs, gezondheidszorg en sociale projecten. Door dit soort projecten te steunen en daarmee nieuwe investeerders aan te trekken, zou het InvestEU Programma meer dan 372 miljard euro aan investeringen in de hele EU moeten mobiliseren gedurende een periode van 7 jaar.

Het InvestEU Programma bouwt voort op het succes van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), dat ook wel bekend stond als het Junckerfonds. Het idee achter het EFSI was om beperkte middelen uit de EU-begroting te gebruiken voor garanties aan de Europese Investeringsbank. Zo kon, op haar beurt, de bank meer risicovolle projecten aannemen waardoor publieke en private investeerders gemotiveerd werden om ook deel te nemen. InvestEU hanteert een soortgelijke handelswijze.

1.

Meer informatie