Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Bosma en Wilders ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34078 - Initiatiefvoorstel Zwarte Piet-wet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Bosma en Wilders ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet); Geleidende brief; Geleidende brief
Document date 13-11-2014
Publication date 13-11-2014
Nummer KST340781
Reference 34078, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

34 078 Voorstel van wet van de leden Bosma en Wilders ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 12 november 2014

Hierbij doen wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Bosma Wilders


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.