Zekerheid over specialistische jeugdhulp

Source: M.J. (Martin) van Rijn i, published on Monday, October 20 2014, 18:04.

Zorg voor kwetsbare kinderen die specialistische jeugdhulp nodig hebben, moet ook volgend jaar overal beschikbaar zijn. Daar heb ik vandaag met alle gemeenten en de aanbieders van specialistische jeugdhulp afspraken over gemaakt.

De jeugdhulp wordt vanaf jaar volgend dicht bij mensen thuis georganiseerd. Hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen wordt beter als de situatie bij hen thuis als uitgangspunt wordt genomen. Daarom gaat de gemeente deze hulp coördineren: zij kunnen de juiste professionals op de juiste plek zetten en de hulp van vele hulpverleners goed regelen.

De gemeente is ook degene die de jeugdhulp inkoopt bij aanbieders van jeugdhulp. Voor de ‘gewone’ jeugdhulp werkt dat goed: Rotterdam is anders dan Heerlen, Kampen is anders dan Middelburg. Gemeenten weten zelf het best wat bij hen nodig is, ze kopen deze jeugdhulp daarom ook zelf in, vaak samen met omringende gemeenten. Voor specialistische jeugdhulp is dat anders. Bijvoorbeeld kinderen die in een instelling zitten waar ze zorg en onderwijs krijgen en behandeld worden, of jongeren met zware GGZ-problematiek.

Ten eerste zijn er per gemeenten soms maar enkele kinderen die deze, vaak dure, hulp nodig hebben. Het is lastig voor gemeenten om vooraf te weten om hoeveel kinderen het gaat. Dus is het ook lastig om te bepalen hoeveel van deze jeugdhulp in moet worden gekocht: koop je te veel in, dan zit je met een zware kostenpost. Koop je te weinig in, dan krijgen kwetsbare kinderen misschien niet de hulp die zij nodig hebben.

Ten tweede is het voor aanbieders van dit soort hulp lastig om afspraken te maken: juist omdat zij zo gespecialiseerd zijn moeten zij zaken doen met soms wel 80 gemeenten. Het is praktisch onmogelijk om één voor één met hen om tafel te zitten en evenzoveel contracten te sluiten. Zij dreigden daardoor in de knel te komen: onzekerheid over financiën betekent onzekerheid over het voortbestaan specialistische jeugdhulp die we niet kunnen missen.

Daarom is er nu voor gekozen om deze jeugdhulp gezamenlijk in te kopen. Gemeenten en aanbieders hebben onder meer afspraken gemaakt over hoe tot een redelijke inkoopprijs kan worden gekomen. Gemeenten betalen daardoor niet te veel of te weinig, aanbieders worden niet te zwaar gekort. Daardoor kunnen nu goede afspraken worden gemaakt over de beschikbaarheid van specialistische zorg voor onze meest kwetsbare kinderen en gezinnen.