33962 NL - wetsvoorstel
Omgevingswet

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 juni 2014 ingediend door de minister van Infrastructuur en Milieu, Maas Geesteranus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om, mede gelet op internationaalrechtelijke verplichtingen en artikel 21 van de Grondwet i, met het oog op duurzame ontwikkeling, samenhangende, doelmatige en vereenvoudigde regels te stellen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

1.

Volledige titel

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en 69 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 29 moties en in de Eerste Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(265 stuks)

2 18 juni 2014, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 18 juni 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 18 juni 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 18 juni 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST339621
Koninklijke boodschap
 
2 18 juni 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST339622
Voorstel van wet
 
2 18 juni 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST339623
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.