Positieve, duidelijk pro-Europese koers beloond

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Tuesday, May 27 2014.

Dat was een zware, maar mooie campagne. Met zeven procent van de stemmen en twee zetels in het Europees Parlement hebben we een beter resultaat neergezet dan de peilingen vooraf aangaven en scoren we alweer hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil jullie dan ook allemaal bedanken voor jullie stem en voor jullie inzet tijdens de campagne. Onze positieve, duidelijk pro-Europese koers is beloond.

In heel Europa hebben de Europese Groenen redelijk goed gescoord, we blijven ongeveer even groot als fractie in het Europarlement. Zoals het er nu naar uitziet, blijven we daarmee de vierde fractie in grootte. De grote middenpartijen hebben allemaal flink verloren, er is winst voor de eurosceptische partijen, zowel links als rechts.

De komende vijf jaar gaan we hard aan de slag om te laten zien dat we ook met een positief verhaal tegenwicht kunnen bieden aan de grote middenpartijen en aan de eurosceptische partijen. We hopen dat we daarbij, net als de afgelopen vijf jaar, regelmatig het verschil kunnen maken in de keuze voor groen en sociaal beleid.