CDA: meest kritische rapport over Turkije ooit

Source: M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten i, published on Wednesday, March 12 2014, 1:45.

Het Europees Parlement heeft stevige kritiek op Turkije. Ria Oomen-Ruijten (CDA) schreef haar meest kritische rapport ooit over de onderhandelingen met Turkije, dat woensdag door het Parlement is aangenomen.

Het rapport verwelkomt de positieve ontwikkelingen en belangrijke hervormingen die ook in het afgelopen jaar in Turkije hebben plaatsgevonden, zoals het aannemen van een democratiseringspakket, een actieplan voor mensenrechten en de onderhandelingen over de Koerdische kwestie en de ontwikkeling van het Zuidoosten van het land.

Er zijn echter ook grote zorgen over recente ontwikkelingen, in het bijzonder over wetgeving die de scheiding der machten in het geding brengt en een einde lijkt te maken aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het justitieel apparaat. Daarnaast zijn er grote zorgen over wetgeving die de vrijheid op het internet inperkt.

"Turkije zet op dit gebied stappen terug in plaats van vooruit", constateert Oomen. ``maatregelen die de vrijheden voor burgers en pers beperken passen niet in een moderne samenleving en democratische rechtstaat"

Oomen schrijft sinds 2007 jaarlijks een rapport over de voortgang van de onderhandelingen met Turkije.

"Als Turkije echt toenadering wil tot de EU, moet het land een nieuwe en oprechte inspanning doen en verder gaan met hervormingen, want op dit moment lijkt Turkije zich verder weg te bewegen van de fundamentele waarden waarop de EU gebouwd is", zegt Oomen, die wel het strategisch belang van goede relaties tussen Turkije en de Europese Unie benadrukt.

Het rapport bepleit vooral cruciale hervormingen op het gebied van justitie en fundamentele vrijheden. Een functionerende rechtstaat is de basis van een moderne democratie. "Daarom is het nodig om Turkije de openingsvoorwaarden voor de corresponderende hoofdstukken 23 en 24 in het onderhandelingsproces te overhandigen om zo de druk op hervormingen in het land hoog te houden Deze hoofdstukken worden pas geopend als aan alle voorwaarden voldaan is.

Ria Oomen benadrukt dat Turkije de hervormingen niet voor de EU moet uitvoeren, maar voor haar eigen burgers, die het meest baat hebben bij een moderne en welvarende samenleving.