Tijdig, volledig en juist informeren van Parlement

Source: W. (Wassila) Hachchi i, published on Tuesday, February 18 2014, 2:29.

Information is the currency of democracy. (Thomas Jefferson)

Een minister moet het parlement tijdig, volledig en correct informeren. Het is de kern van onze democratie. Daarom heeft de fractie van D66 het vertrouwen in minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorige week opgezegd. Na een debat van ruim 10 uur naar aanleiding van de afluisterpraktijken door de NSA, de veiligheidsorganisatie van de Amerikaanse overheid. Een motie van wantrouwen voor minister Plasterk wegens het verkeerd voorlichten van de Tweede Kamer. En daarmee de Nederlandse bevolking.

Ruim voor dit debat heb ik minister Plasterk gevraagd naar de Kamer te komen om opheldering te geven over een ander onderwerp. Het Caribisch deel van het Koninkrijk. Sinds 10 oktober 2010 vallen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) onder de Nederlandse verantwoordelijkheid. Oftewel als Kamerlid ben ik ook volksvertegenwoordiger voor de mensen op deze eilanden. Minister Plasterk heeft in september 2013 de Kamer gerust moeten stellen over de Rijksvertegenwoordiger, zijn rechterhand als het gaat om Caribisch Nederland. In de media verschenen berichten die mijn fractie zorgen baarden. Minister Plasterk gaf toen aan geen reden te zien om zijn Rijksvertegenwoordiger, de heer Stolte, te vervangen. In november ontving hij een rapport met nieuwe informatie. Een vernietigend oordeel over het functioneren van de Rijksvertegenwoordiger en een helder advies: de heer Stolte moet per direct vervangen worden. Desnoods door een tijdelijke kracht. Deze informatie had meteen naar de Kamer gemoeten. In een rapport, in een brief of op een bierviltje. Ook als minister Plasterk het advies naast zich neer legt, dan had hij dit meteen aan de Kamer moeten uitleggen.

In zijn eerste reactie wijst minister Plasterk de D66-kritiek van de hand. Hij geeft aan dat het betreffende rapport over de BES niet meteen naar de Kamer hoefde, maar pas in april 2014. Ik begrijp heel goed dat de minister probeert om de problemen met de Rijksvertegenwoordiger op één hoop te gooien met de evaluatie BES. Maar dit gaat niet op. Ernstige problemen met de Rijksvertegenwoordiger laat je niet wachten. Geen dag. In het belang van de mensen op de eilanden, maar ook in het belang van de mensen die moeten samenwerken met de Rijksvertegenwoordiger. En dat zijn ook de ambtenaren van Plasterks ministerie. In januari ben ik met collega-Kamerleden nog op de eilanden geweest, niet wetende hoe slecht de situatie is. Natuurlijk vertellen mensen mij dingen tijdens zo’n werkbezoek, maar omtrent het functioneren van de heer Stolte heb ik vertrouwd op de informatie zoals in het najaar met de Kamer gedeeld is. Nu lijkt de informatievoorziening aan de Kamer niet tijdig, volledig en juist te zijn geweest. Minister Plasterk heeft iets uit te leggen.