In gesprek met …

Source: W. (Wassila) Hachchi i, published on Wednesday, November 20 2013, 2:39.

Home wasn’t built in a day. (Jane Sherwood Ace)

Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen daarvoor hebben. Vorige week besefte ik hoe belangrijk het is om ook regelmatig stil te staan bij de dingen die wél goed gaan. Samen met andere D66-ers ben ik op straat het gesprek aangegaan met stadsgenoten. Naast Breda ben ik ook in Tilburg geweest. Ik ging in gesprek met mensen die ik tegenkwam over wat er goed gaat in hun eigen buurt. Maar natuurlijk kwam ook ter sprake wat beter kan. Als D66-er heb ik natuurlijk zo mijn ideeën over hoe het verder moet met Nederland. Maar het is overduidelijk dat mensen zelf vaak het beste weten wat goed is voor hun stad en hun persoonlijke omgeving.

Zo ontmoette ik een mevrouw van een jaar of 60. Toen ik haar vroeg wat ze zo fijn vond aan haar stad, dacht ze eerst na. Maar daarna kwamen er één voor één voorbeelden van wat ze zo waardeerde in haar buurt. En in een steeds hoger tempo! Ze vond haar huis en buurt fijn. Ze had aardige buren. En mensen in haar omgeving namen zelf verantwoordelijkheid. Ze genoot van het groen om haar heen. Ook van de stad genoot ze, met de gezelligheid in het centrum op zaterdag. Toen ze klaar was, keek ze eerst verbaasd en verscheen er een glimlach op haar gezicht. “Gek is dat, het is de eerste keer dat ik mezelf dit hoor zeggen. Het zit allemaal in mijn hoofd en ik meen oprecht wat ik zeg. Maar ik heb het nooit hardop gezegd. Het is goed dat ik dat nu doe.” Dit soort momenten zijn goud waard.

Dit soort gesprekken op straat sterken me in de gedachte dat de overheid vaker moet samenwerken met mensen. Burgerparticipatie wordt te vaak gezien als ‘georganiseerd verzet’, terwijl het grote voordelen met zich brengt, alleen al door het extra draagvlak. Voor mij is burgerparticipatie het vinden van aansluiting bij initiatieven die mensen zelf ondernemen. Want mensen zijn creatief en hebben goede ideeën. Ik geloof oprecht dat betrokkenheid van mensen tot kwalitatief betere besluiten leidt.

Door mensen echt te betrekken krijgen zij meer vertrouwen in politiek en bestuur. Als D66-er ga ik uit van een samenleving die gebouwd is op vertrouwen. Vertrouwen in mensen, in de keuzes die zij maken en in de verantwoordelijkheden die zij dragen. Een maatschappij, waarin mensen zoveel mogelijk zelf bepalen hoe zij leven en land inrichten. En dat betekent dus dat mensen vaker dan eens in de vier jaar tijdens verkiezingen om hun mening gevraagd wordt.