33799 NL - wetsvoorstel
Bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 november 2013 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is ten behoeve van het terugdringen van geweld onder invloed van verdovende middelen en alcohol middelen testen in te kunnen zetten.

Dit voorstel was tot de nota van wijziging d.d. 15 juni 2015 geheten: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(57 stuks)

2 11 november 2013, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 11 november 2013, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 11 november 2013, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 19 november 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST337991
Koninklijke boodschap
 
2 19 november 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337992
Voorstel van wet
 
2 19 november 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337993
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.