33781 NL - wetsvoorstel
Invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 oktober 2013 ingediend door de minister van Infrastructuur en Milieu, Maas Geesteranus i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat er een rijbewijsplicht komt voor het besturen van landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(24 stuks)

2 28 oktober 2013, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 31 oktober 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST337811
Koninklijke boodschap
 
2 31 oktober 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337812
Voorstel van wet
 
2 31 oktober 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337813
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.