Beter onderwijs, meer banen en minder belastingen

Source: W. (Wassila) Hachchi i, published on Sunday, October 13 2013, 2:25.

The one thing we can all be sure about in politics is you are as well to expect the unexpected. (Charles Kennedy)

Genoeg onderwerpen om een blog over te schrijven. Maar deze week kan ik niet anders dan wijden aan “Het Akkoord”. Afgelopen vrijdag bereikte D66 samen met VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP overeenstemming. Overeenstemming over begrotingsafspraken.

Sinds 2012 heb ik samen met mijn collega’s in de D66-fractie de koers gevaren van een constructief-kritische oppositiepartij. Na het gedoogakkoord in 2010, het lenteakkoord in 2012, het regeerakkoord in 2012, het woonakkoord in 2013, het sociaal akkoord in 2013, en nu dus een kersvers akkoord. De komende weken zullen we veel lezen over de inhoud van dit nieuwe akkoord en velen zullen zich buigen over de wijze waarop het akkoord tot stand kwam. Laat ik als D66-er in ieder geval aangeven waarom ik meer dan tevreden ben met het akkoord.

Voor D66 waren er van meet af aan drie uitgangspunten en deze zijn stevig omarmt in het akkoord. Allereerst beter onderwijs. Hiervoor wordt een half miljard euro extra geld uitgetrokken voor investeringen. Onderwijs is een belangrijk middel op weg naar vooruitgang, dat geldt voor ieder mens. In elke fase van zijn leven. Van kind tot volwassene. Bovendien brengt goed onderwijs economische ontwikkeling.

Het tweede punt waar D66 zich voor ingezet heeft zijn meer banen. De hoge werkloosheid is waar mensen zich zorgen om maken. Het kabinet en de sociale partners sloten april dit jaar het zogeheten Sociaal Akkoord. Belangrijke hervormingen op de arbeidsmarkt, die nodig zijn om Nederland klaar te maken voor de toekomst en mensen meer kansen te geven op een baan, werden in het Sociaal Akkoord uitgesteld. Het is D66 gelukt om structureel tot extra banen te komen door het ontslagrecht en de WW aan te passen. Ook krijgt de jeugdwerkeloosheid de nodige aandacht. Hiervoor is een half miljard uitgetrokken voor de nodige hulp aan jongeren.

De derde pijler voor D66 is minder belastingen, voor zowel mensen als bedrijven. Dit komt ook het aantal banen ten goede, want werken moet lonen. De begrotingsafspraken leiden tot een lastenverlichting doordat de inkomstenbelasting in 2014 met 1,5 miljard euro omlaag gaat. Hoe minder mensen en bedrijven kwijt zijn aan lasten, hoe meer ze te besteden hebben. Dat is wat we nodig hebben in de moeilijke tijden waarin we nu leven. De belastingen voor de vervuiler in onze samenleving gaan omhoog. Dat is niet alleen een eerlijke principe, maar vooral ook dè manier om de economie en onze samenleving houdbaar te maken voor de generaties na ons.

Beter onderwijs, meer banen en minder belastingen. Dat waren de prioriteiten van D66 bij de onderhandelingen van de afgelopen week. We hebben nog veel wensen en onze agenda is nog lang niet klaar. Maar ik ben blij om te zien dat er een belangrijke eerste stap is gezet.