Europese aanpak schaduwbankieren nog onvoldoende

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Thursday, September 5 2013, 17:10.
Europese aanpak schaduwbankieren nog onvoldoende
Bron: Groenlinks

GroenLinks wil dat de Europese Unie het tempo van financiële regulering opvoert om de samenleving te beschermen tegen de risico's van een instabiele financiële sector. Het reguleren van het zogenaamde schaduwbankieren is daarvoor onmisbaar. Europarlementariër Bas Eickhout vindt de eerste Europese voorstellen voor de aanpak van schaduwbankieren echter nog onvoldoende scherp. Eickhout verwacht immers dat bij strengere regelgeving voor officiële banken de komende tijd veel activiteit zal doorschuiven naar schaduwbanken. Ook daar is dus strenge regelgeving vereist.

Financiële instellingen die geen banken zijn maar wel grote spelers zijn op de geldmarkt vallen niet onder de regels voor banken. Er zijn echter wel grote risisco's gemoeid met hun activiteiten zoals het lenen en beheren van geld. In de kredietcrisis bleek bovendien dat de risico's van schaduwbanken en gewone banken nauw met elkaar verbonden waren. GroenLinks wil dat de EU ook schaduwbankieren stevig gaat reguleren.

Geldmarktfondsen

Eurocommissaris voor Interne Markt Michel Barnier presenteerde woensdag zijn eerste voorstellen voor de regulering van zogenaamde geldmarktfondsen, die op korte termijn grote sommen geld uitlenen en beheren. In tegenstelling tot het advies van financiële toezichthouders die oproepen om de meest risicovolle geldmarktfondsen te verbieden, stelt de Europese Commissie voor dat deze fondsen een buffer van drie procent moeten aanhouden.

Eickhout vindt de voorstellen onvoldoende: “De Europese Commissie heeft er te lang over gedaan om geldmarktfondsen te reguleren, en nu de voorstellen er eindelijk zijn, blijken ze te beperkt om de risico's echt goed af te dekken. Het is de rol van de Europese politiek om snel en grondig toe te werken naar een financieel systeem dat de risico's niet langer afwentelt op de samenleving, op overheden en burgers.”

Eickhout wil dat de Europese Commissie nu ook snel met haar voorstellen komt om andere aspecten van schaduwbankieren te reguleren, door bijvoorbeeld meer transparantie voor te schrijven, zodat toezichthouders beter zicht krijgen op de omvang en het risico van transacties.

Het Europees Parlement debatteert later dit jaar over schaduwbankieren.