Vier nieuwe leden in de Tweede Kamer

Tuesday, September 3 2013, 15:41

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag, de eerste dag na het zomerreces, zijn vier nieuwe Kamerleden beëdigd. Binnen de VVD-fractie vervangt Rudmer Heerema i zijn partijgenoot Johan Houwers i, die deze zomer in opspraak is geraakt.

Bij de PvdA vinden twee mutaties plaats. Het vorige week opgestapte Kamerlid Myrthe Hilkens i wordt vervangen door Henk Leenders i. Voor de met zwangerschapsverlof gaande Yasemin Cegerek i komt tijdelijk Marith Rebel-Volp i in de plaats.

Bij de SP vervangt Tjitske Siderius i het Kamerlid Sadet Karabulut i, dat met zwangerschapsverlof is.  

Eric Smaling i is voor de tweede keer benoemd als Tweede Kamerlid voor de SP in de tijdelijke vacature die is ontstaan door afwezigheid van mevrouw Manja Smits i wegens ziekte.

Bronnen: Kiesraad en www.tweedekamer.nl