Veteranen verdienen waardering en erkenning

Source: W. (Wassila) Hachchi i, published on Friday, June 28 2013, 3:00.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Wassila Hachchi

Never has there been a good war or a bad peace (Benjamin Franklin)

De Hofstad staat komende zaterdag weer in het teken van onze veteranen. Veteranen zijn (oud-) militairen die Nederland hebben gediend in oorlogsomstandigheden of vredesmissies. Ook ik zal weer aanwezig zijn bij de Nationale Veteranendag. Zo’n 3000 veteranen defileren in een bonte stoet door de stad. Historische en moderne vliegtuigen voeren een flypast uit. Een prachtig eerbetoon aan alle Nederlanders die hun leven waagden om de wereld beter te maken.

Jarenlang was het beeld van veteranen dat van krasse mannen in oude uniformen. Mannen die gediend hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog, in voormalig Nederlands-Indie en Nieuw-Guinea. Maar naast het feit dat er ook vrouwelijke veteranen zijn, is er ook een snel groeiende groep jongere veteranen. Denk aan de recente inzet van militairen in Afghanistan, Irak en voor de kust van Somalie.

Mensen die zich wereldwijd hebben ingezet voor vrede en veiligheid. Zij verdienen erkenning en waardering van de overheid en de samenleving. De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor oorlogs- en uitzendervaringen en de gevolgen daarvan voor veteranen en hun thuisfront. In 2011 heb ik samen met collega-Kamerleden een initiatiefwet ingediend: de Veteranenwet. In deze wet wordt erkenning, waardering en zorg voor veteranen vastgelegd. Zodat veteranen en hun familie de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.

Uit mijn nabije omgeving kan ik zeggen dat een militaire uitzending iets met je doet. Ook met het thuisfront. Veteranen maken op een missie vaak heftige dingen mee. Voor de één betekent het een verrijking, voor de ander is het een worsteling om de ervaringen te verwerken. Eén op de vijf veteranen heeft problemen met het verwerken van heftige gebeurtenissen. Dat betekent dat vier van de vijf personen bij terugkomst geen psychische problemen ondervinden. Dat wordt nog wel eens vergeten. Of ze worstelen met hun ervaringen of niet, voor mij blijven alle veteranen mensen die plichtsgetrouw zijn, maar vooral ook behulpzaam, moedig en dapper. Daar mogen ze trots op zijn.