Geld moet terechtkomen bij kinderen die opgroeien in armoede

Source: T. (Tunahan) Kuzu i, published on Tuesday, June 25 2013, 20:32.

Logo De Kinderombudsman

Gemeenten moeten meer doen om kinderen in armoede te ondersteunen. Dat is de voornaamste conclusie van het rapport van de Kinderombudsman dat onlangs verscheen. In het regeerakkoord heeft de PvdA vast laten leggen dat er geld beschikbaar is voor het ondersteunen van kinderen die in armoede opgroeien. Ik roep hierbij gemeentes op plannen te maken om deze kinderen daadwerkelijk te ondersteunen. Het geld dat hiervoor is vrijmaakt moet ook echt terechtkomen bij die kinderen die in armoede opgroeien.

Armoede is nog veel te vaak een rem op ontwikkeling. Leven in armoede is verschrikkelijk, vooral als daarmee kinderen worden geraakt. Terwijl al je vriendjes naar de voetbalclub gaan, thuis blijven zitten, omdat de contributie te duur is. Of op je verjaardag met schaamte naar school gaan, omdat je ouders geen traktatie voor je klasgenootjes kunnen betalen. Helaas gebeurt dit nog in een welvarend land als het onze. Daarom heeft de Partij van de Arbeid in het regeerakkoord 100 miljoen euro structureel vrijgemaakt om armoede onder kinderen te bestrijden.

Mijn inzet is dat deze extra middelen ook echt terecht gaan komen bij kinderen die in armoede leven. Dat wil ook de Kinderombudsman. Nu blijkt dat slechts 3 van de 200 onderzochte gemeenten daadwerkelijk actief beleid maken om participatie van kinderen in armoede te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat arme kinderen ook gewoon kunnen sporten.

Mijn voorganger Hans Spekman heeft hier al in 2010 een motie over ingediend. Gemeenten werden daarmee verplicht om een verordening op te stellen voor de participatie van kinderen die in armoede leven. Staatssecretaris Klijnsma zegde onlangs nog toe dat ze de uitvoering van deze motie zou evalueren. Het rapport van de Kinderombudsman geeft aan dat dit snel moet gebeuren, want het geld dat de regering hiervoor vrijmaakt moet ook echt terechtkomen bij die kinderen die in armoede opgroeien.