PvdA wil lagere prijzen geneesmiddelen

Source: T. (Tunahan) Kuzu i, published on Wednesday, June 5 2013, 8:55.

Foto Flickr / psyberartist

De Partij van de Arbeid wil lagere prijzen voor geneesmiddelen in Nederland. Daarom dien ik een initiatiefwet in om de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) aan te scherpen. Hierdoor zijn jaarlijks honderden miljoenen euro’s te besparen. Dit kunnen we met een eenvoudige aanpassing van de wet regelen. Lagere prijzen voor geneesmiddelen betekenen via de premie lagere lasten voor burger, bedrijfsleven en overheid. Deze kans mogen we niet onbenut laten.

De kosten van de zorg nemen ieder jaar toe. Om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen wordt de noodzaak tot besparingen groter. Het door ons gewenste model, dat ook in Noorwegen wordt gehanteerd, levert met een eenvoudige wijziging van de wet jaarlijks een stevige besparing op. In Noorwegen liggen prijzen voor geneesmiddelen tussen de 7 en 9 procent lager. Deze kans moeten we dus niet laten liggen.

In mijn initiatiefwet stel ik voor om een andere berekening te hanteren dan nu wordt gebruikt bij het vaststellen van de maximumprijs van geneesmiddelen. Deze maximumprijs is de prijs waarvoor apothekers een geneesmiddel kunnen inkopen. Momenteel wordt deze gebaseerd op de gemiddelde prijzen van vergelijkbare geneesmiddelen in België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

De PvdA stelt voor om het aantal zogenoemde referentielanden uit te bereiden naar tien: Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Ierland, Oostenrijk, België en Frankrijk. Daarnaast stellen we voor om de maximumprijs voor alle receptgeneesmiddelen vast te stellen op het gemiddelde van de drie laagste prijzen in deze tien landen. Daarvoor moet de Wet Geneesmiddelenprijzen wel worden aangepast.