Europese Raad 22 mei 2013

Source: Europa Nu.
Europese Raad 14/15 mei 2013

Op woensdag 22 mei 2013 vond er een Europese top van staatshoofden en regeringsleiders plaats in Brussel. Op deze toppen worden de prioriteiten van de Europese Unie i vastgesteld. Op 22 mei stonden het belastingbeleid en het energiebeleid hoog op de agenda. Verder kwamen de verdieping van de EMU i en buitenlandse betrekkingen ter sprake.

1.

Belastingontduiking

Op een vergadering in maart 2013 had de Raad al besproken dat belastingfraude aangepakt moest worden. Op 22 mei bogen de regeringsleiders zich over het doeltreffender innen van belastingen en de aanpak van belastingontduiking, - fraude, en - paradijzen i.

2.

Energiebeleid

De Raad besprak het energiebeleid in het kader van de inspanningen van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te stimuleren. Vooral drie punten kregen aandacht:

  • 1. 
    het voorrang geven aan de voltooiing van de interne energiemarkt
  • 2. 
    het belang om te investeren in het vernieuwen van de transport en distributie van energie
  • 3. 
    de hoge energieprijzen

3.

Overige onderwerpen

Besloten werd om iedere lidstaat een eigen Eurocommissaris te laten behouden en de Europese Commissie dus niet vanaf 2014 te verkleinen. Dit was feitelijk in het kader van het Ierse referendum i over het Verdrag van Lissabon al op verzoek van Ierland zo afgesproken.

Twee andere punten op de agenda waren de buitenlandse betrekkingen en het opmaken van de balans over de verdieping van de EMU.

4.

Meer informatie