E. (Eibert) Meester

foto E. (Eibert) Meester
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Invloedrijke partijsecretaris van de PvdA in de jaren zestig. Werd in 1966 zelfs genoemd als één van de lijsttrekkers van de PvdA. Afkomstig uit een 'rood nest', zoon van een postbesteller uit Zwolle en zelf instrumentmaker. Actief in de jongerenorganisaties van SDAP en PvdA en lid van de gemeenteraden van Amsterdam en Leiden. Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met verkeer en waterstaat. Als partijsecretaris riep hij in 1966 op 1 mei - na teleurstellende Statenverkiezingen in maart - zijn partij op 'links-af' te gaan. Kwam begin 1976 in opspraak en verliet toen de Senaat.

PvdA
in de periode 1963-1976: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Eibert (Eibert)

Place and date of birth
Zwolle, 1 May 1919

Place and date of death
Deventer, 27 April 1999

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 13 December 1950 until August 1952
 • lid gemeenteraad van Leiden, from 1 September 1953 until 2 September 1958
 • secretaris-penningmeester PvdA, from 30 August 1958 until 25 November 1967
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 1 September 1976
 • medewerker stedebouwkundig bureau "Van Embden", from 1967

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur VARA (Vereniging van Arbeiders Radio-Amateurs), from 1964 until 1967
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "De Arbeiderspers", from 1968

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder verkeer en waterstaat van de PvdA-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Stelde zich in 1967 niet langer kandidaat voor de functie van secretaris van de PvdA vanwege bezwaren tegen de toenemende invloed van Nieuw Links. Tevens was hij ontstemd dat Van Thijn en niet hij de leiding van de verkiezingscampagne had gekregen.
 • Bedankte als Eerste Kamerlid, nadat in april 1976 door het weekblad "Panorama" was onthuld dat hij ten onrechte een uitkering van de Stichting 1940-1945 had genoten op grond van, naar achteraf bleek, verzonnen verzetsdaden, zoals sabbotage, aanslagen en hulp bij ontsnappingen. Al in 1974 was in een boek de onjuiste pensioenaanvraag min of meer onthuld, al gebruikte de schrijver (Wim Wennekes) toen voor Meester een pseudoniem ('Willem van Salland').

Private life
 • Zijn eerste echtgenote was een zus van Joop Vogt, PSP-Eerste Kamerlid
 • Na gevangenschap zat hij in de jaren 1943-1945 ondergedoken. Hij was na de oorlog onder behandeling bij prof. J. Bastiaans vanwege een kz-syndroom.

Campaign trail
 • Werd in 1963 en 1966 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe
 • Werd in 1971 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Non-acceptance of political functions
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, January 1956 (tussentijdse vacature)

9.

Publications

Publications
 • "Verzet wil klaarheid over affaire Meester" (Leidse Courant, 3 augustus 1976)"
 • "Voormalige verzetslieden: Eibert Meester ongenuanceerd door het slijk gehaald" (Leidse Courant, 17 augustus 1976)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.