GroenLinks stemt in met aangescherpte bankenregels

Source: B. (Bas) Eickhout i, published on Tuesday, April 16 2013, 13:14.
GroenLinks stemt in met aangescherpte bankenregels
Bron: Blog Bas Eickhout

Het Europarlement stemde dinsdag in met aangescherpte kapitaaleisen voor banken. In de Europese wet worden op initiatief van de Europese Groenen ook belastingontwijking en de bonuscultuur bij banken aangepakt. Europarlementariër Bas Eickhout ziet de bankenwet als een verbetering: “In zowel goede als slechte tijden moeten banken hun eigen boontjes kunnen doppen, zonder publiek geld. Deze kapitaaleisen voor banken verlagen de kans op nieuwe staatssteun, maar ik juich pas als de bankensector echt helemaal op eigen benen kan staan.”

Zie ook onze analyse: Wat is er besloten in nieuwe wetgeving voor Europese banken?

Succes voor Groenen in het Europees Parlement

De Groene fractie in het Europees Parlement zag haar voorstel voor een extra hoge kapitaalbuffer voor grote systeembanken terug in het uiteindelijke akkoord, maar verdergaande voorstellen om het probleem van banken die 'too big to fail' zijn, haalden het niet. Een andere belangrijke Groene eis, het stellen van een absoluut maximum aan de verhouding tussen uitgeleend geld en eigen vermogen, sneuvelde in de onderhandelingen met de ministers van Financiën. De Europese Groenen slaagden er wel in een doorbraak te forceren in de aanpak van belastingontwijking door banken.

Bankenunie

Eickhout ziet dat het akkoord een aantal belangrijke lessen uit de kredietcrisis trekt, maar benadrukt ook dat met dit akkoord de Europese bankensector nog altijd niet in rustig vaarwater is.

Cyprus toonde aan dat Europa nog te veel zombiebanken kent. Die banken verbergen hun verliezen verbergen, liggen aan het infuus liggen van de Europese Centrale Bank en lenen ondertussen geen geld uit aan ondernemers. Nu hangen bankenschulden in Slovenië weer als een donkere wolk boven de eurozone. Dergelijke problemen worden pas beheersbaar als er een volledige Europese bankenunie is die de schuldenproblematiek van banken en overheden losknipt. “Europese leiders breken hun belofte voor een snelle optuiging van de bankenunie keer op keer”, aldus Eickhout.

In maart werd een voorlopig akkoord bereikt over het nieuwe Europese bankentoezicht door de Europese Centrale Bank. Op andere onderdelen is er nog weinig voortgang. De drie belangrijkste vervolgstappen die GroenLinks zo snel mogelijk wil zien zijn:

  • Wetgeving die banken verplicht om riskante financiële handel te scheiden van het beheren van spaargeld, zodat de risico's van speculatie alleen gedragen worden door de mensen die ze bewust nemen.
  • Een Europees mechanisme voor het herstel of ordentelijk failliet van banken. Als banken ondanks de aangescherpte regels in de problemen komen moeten kapitaalverschaffers van banken (behalve spaarders tot honderdduizend euro) meedragen in de kosten. In het uiterste geval, moet een door de Europese banken zelf gevulde stroppenpot in plaats van de overheid een bank in nood redden.
  • Een echt Europees depositogarantiestelsel waarin eurolanden de tegoeden van hun spaarders tot honderdduizend euro gezamenlijk garanderen. Daarmee komt een einde aan de twijfel van spaarders of hun geld wel veilig is bij een bank in een land waarvan de overheid in financiële moeilijkheden verkeert, en aan de kapitaalvlucht die dat kan veroorzaken.

Meer informatie

Lees onze analyse: Wat is er besloten in nieuwe wetgeving voor Europese banken?