Ontwerp toetredingsverdrag EU tot EVRM belangrijke stap

Source: Ministry of Foreign Affairs (BZ) i, published on Saturday, April 6 2013.

'Het ontwerp toetredingsverdrag van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is een belangrijke stap. Als dit verdrag ook formeel wordt aangenomen, worden de handelingen en wetten van de EU onderworpen aan de jurisdictie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hierdoor wordt de bescherming van mensenrechten in Europa verder verbeterd,' aldus minister Timmermans.

Het ontwerp toetredingsverdrag is het resultaat van bijna drie jaar onderhandelen tussen de 47 onderhandelaars van de lidstaten van de Raad van Europa en de Europese Commissie. Nu zal onder andere het Europees Hof van Justitie in Luxemburg gevraagd worden om een opinie over de tekst te geven. Tenslotte zal de EU zelf en alle lidstaten van de EU en de Raad van Europa het verdrag nog moeten ratificeren.