Schulden: zorgplicht voor dienstverleners

Source: T. (Tunahan) Kuzu i, published on Thursday, April 4 2013, 13:33.

De PvdA maakt zich grote zorgen over het stijgende aantal huishoudens met schulden. Veel huishoudens lopen daarnaast het risico op grote schulden. Daarom pleit ik voor een zorgplicht voor dienstverleners en overheid. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en tijdig contact opnemen met de betrokkenen als er een betalingsachterstand ontstaat.

Inmiddels loopt één op de zes huishoudens in Nederland het risico op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente.

De grootste schuldeisers in het land - energieleveranciers, zorgverzekeraars, corporaties, telefoonmaatschappijen en ook postorderbedrijven - zouden bij een betalingsachterstand op tijd, binnen 2 á 3 maanden, persoonlijk contact moeten opnemen met de betrokkene. Niet alleen per brief want die wordt vaak niet gelezen. Op deze manier worden oplopende problemen op tijd gesignaleerd en voelen mensen zich gesteund bij het oplossen van hun schulden.

Daarnaast komen mensen vaak dieper in de problemen omdat incassobureaus door een maas in de wet over iedere niet betaalde rekening incassokosten te berekenen, in plaats van over het totaal verschuldigde bedrag. Ik heb staatssecretaris Klijnsma opgeroepen hier een einde aan te maken.