Wanneer wordt de schoolleider nu eindelijk eens serieus genomen?

Source: M. (Martin) Bosma i, published on Monday, January 5 2009.

In Kader Primair, een vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs, verscheen het volgende artikel van Martin Bosma.

Wanneer wordt de schoolleider nu eindelijk eens serieus genomen?

Martin Bosma

Het tekort aan basisschooldirecteuren neemt zo langzamerhand dramatische vormen aan. Bijna 80 procent van de vacatures voor schooldirecteuren die aan het begin van dit schooljaar ontstonden is oningevuld gebleven.

Dat is niet zo vreemd als je weet dat het salaris van een schoolleider fors achterloopt bij wat in een soortgelijke functie in andere sectoren wordt verdiend. Het salarisverschil tussen leerkracht en schoolleider is gering en staat niet in verhouding tot de extra verantwoordelijkheden en taken die een schoolleider heeft. Daarnaast is het bord van de schoolleider te vol. De veranderde positie van de school in de maatschappij maakt dat een schoolleider zich met van alles moet bemoeien. Is een kind te dik, moet de wijk veiliger, zijn er problemen met alcohol, wordt er thuis niet ontbeten, radicaliseren moslim-kinderen of komen er wensen vanuit de overheid op het gebied van antipest-beleid, veiligheid

op school, burgerschapsvorming of stages? De school moet er wat mee doen. En dat meestal zonder ondersteunend personeel, zoals op administratief gebied. De aanstelling van meer conciërges op scholen is een eerste kleine stap ter vermindering van de werkdruk. Maar het is

allemaal te weinig om het gapende gat aan schoolleiders te dichten. Zolang de staatssecretaris zich bezighoudt met bijvoorbeeld een werkgroep die voor meer allochtone bestuurders op scholen moet zorgen, ziet zij de werkelijke urgentie over het hoofd. Het actieplan Leerkracht van Nederland had er veel meer op gericht moeten zijn om het salaris van de schoolleider gelijk te trekken met soortgelijke functies in andere sectoren. De salarisverhoging van t 275 is wat de PVV betreft niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat en natuurlijk niet dé oplossing voor het nijpende tekort aan schoolleiders. De adjunct-directeur was en passant helemaal vergeten. De overheid

moet snoeien in de regelgeving die aan scholen wordt opgelegd en de overheid moet stoppen om alle maatschappelijke problemen op het bordje van de school te leggen. Pas dan kan er richting gegeven worden aan goed schoolbestuur. Tenslotte wil de Partij voor de Vrijheid pleiten voor één enkele opleiding tot schoolleider, die iedere schoolleider verplicht dient af te ronden. Zo moet er een einde komen aan de huidige vrijblijvendheid van een bijscholingscursusje hier en een nascholingscursusje daar en zal de status van het beroep stijgen. Als dan ook nog iedere schoolleider wordt opgenomen in een landelijk kwaliteitsregister, dan is de sturende basis voor kwaliteit in het primair onderwijs gelegd.