D66 naar 12 zetels! - EU monitor

EU monitor
Sunday, October 25, 2020
calendar

D66 naar 12 zetels!

Source: K. (Kees) Verhoeven i, published on Friday, September 14 2012, 1:33.

D66 heeft bij de verkiezingen van 12 september 2012 een winst geboekt van 2 zetels. Dat is een mooi resultaat dat recht doet aan de campagne die we met de hele partij in heel Nederland gevoerd hebben. Onze boodschap voor vooruitgang en tegen de stilstand is blijkbaar overgekomen. Wie op D66 heeft stemde, wist dat wij staan voor een gezonde schatkist, economische hervormingen, een slagvaardig Europa, beter onderwijs en persoonlijke vrijheid.

Strategisch stemmen

We hebben keihard geknokt om overeind te blijven in de -ook door peilingen en media- opgeklopte tweestrijd tussen PvdA en VVD. Waarbij we zelfs hebben benadrukt dat een stem op D66 naast een inhoudelijke keus ook een strategische keus is: wie stabiliteit en ambitie vanuit het politieke midden wil, kan immers beter kiezen voor een middenpartij dan voor een linkse of rechtse partij! Met als resultaat dat liefst 27% van de D66 stemmers vanuit strategisch oogpunt handelde. Zo zie je maar.

We hebben er dus alles aan gedaan en het was niet voor niets. Met de vijfde verkiezingswinst op rij is D66 opnieuw verder gegroeid.

Zwartkijken door een roze bril

Natuurlijk hebben we sinds de verkiezingen van 9 juni 2010 hoger in de peilingen gestaan. Gemiddeld rond de 15, voor deze zomer zelfs een paar keer op 18 virtuele zetels. Daar zijn er dus zes vanaf gegaan, stellen de zwartkijkers.

Maar je kunt het ook door een roze bril bekijken. Want in 2010 gingen we van een virtuele piek van 26 zetels terug naar 10 in de Kamer. In 2012 dus van 18 virtueel naar 12 in het echt. En in dat verschil schuilt de winst. De piek lag weliswaar minder hoog maar de basis is breder geworden. Dat blijkt ook uit het feit dat we onze kiezers goed hebben vastgehouden. En we hebben per saldo gewonnen van onze grootste concurrenten PvdA en VVD, die er (desondanks) respectievelijk liefst 8 en 10 zetels bij kregen! Het is aan die bredere kiezersbasis te danken dat wij geen 5 tot 10 zetels verloren -zoals CDA, PVV, GL en (virtueel) SP- maar er juist twee wonnen.

Gamechangers

Na de lange verkiezingsnacht en een terugblik op de zogenaamde 'gamechangers' met de collega-campagneleiders in de traditionele 'Morning after' bijeenkomst, is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Naar de formatie en het nieuwe kabinet dat Nederland uit de crisis moet helpen. Maar ook naar de partij zelf.

Want vanuit deze uitslag kan D66 verder bouwen. Zodat er ooit een dag komt dat wij ons niet hoeven wapenen tegen een politieke tweestrijd...omdat wij dan een van die twee partijen zijn!