Week van de Ondernemer: Nieuwe Groei - EU monitor

EU monitor
Sunday, October 25, 2020
calendar

Week van de Ondernemer: Nieuwe Groei

Source: K. (Kees) Verhoeven i, published on Monday, September 10 2012, 1:12.

Nederland groeit niet meer. Sterker, de economie krimpt in 2012 met 0.75%. Natuurlijk, we zitten in een crisis maar het probleem is ook structureel van aard. De vraag is dus hoe we de groeimachine weer aanzetten.

Dit moet volgens D66 niet van de overheid komen. Je kunt enkele jaren de uitgaven verhogen en geld investeren in economische sectoren en bedrijven. Maar het houdt een keer op. Echte groei komt van ondernemers en bedrijven. Zij maken nieuwe spullen, zij verkopen meer producten, zij creëren nieuwe banen. En die nieuwe werknemers geven ook weer geld uit waarmee de vraag stijgt. Zo vind je de weg omhoog.

Toch kan de overheid hier wel een rol in spelen. Door ruimte te bieden. Door dingen in beweging te brengen. door drempels te slechten. Door te stimuleren. Maar dan moet de politiek wel ideeën hebben, een visie. Daarom komt D66 met een Groeiagenda, mede gebaseerd op deze Week van de Ondernemer. Daarin staan onder meer onze plannen voor betere innovatie, voor exportgroei en onze digitale groeiagenda. Als de overheid daarnaast ruimte schept voor ondernemers, dan groeien we de uit de recessie en staan we sterker bij een eventuele volgende crisis!

Stelling van de Dag:

Nederland moet groeikansen beter benutten door te kiezen voor innovatie, export en ICT

Vraag van de Dag:

Welke kans ziet u voor uw bedrijf en voor Nederland? Welke kansen voor open doel laten we liggen?

Reageer via e-mail: Ondernemers@D66.nl

Of via Twitter: @keesvee #ondernemersweek