Een heel mooi voorbeeld van ‘Samen kunnen we Meer’

Source: A.H. (Agnes) Mulder i, published on Friday, August 31 2012.

Samen kunnen We Meer is de campagneslogan van het CDA in deze verkiezingscampagne. Deze week heb ik een heel mooi voorbeeld gezien van waar Samen kunnen we Meer precies voor staat. In 2010 ontstond het idee voor een theehuis op begraafplaats De Boskamp in Assen tijdens de rondetafelconferentie die door het CDA in Assen in 2010 werd gehouden in het kader van de verkiezingen voor de gemeenteraad. In de sessie met levensbeschouwelijke organisaties (o.a. de kerken) werd het idee geopperd door iemand die eenzelfde theehuis in Groningen had gezien. In dat theehuis kunnen mensen die het graf van hun dierbaren hebben verzorgd, terecht voor een kop thee, een gesprek of gewoon om even stil te zijn. Het wordt gerund door vrijwilligers.

In plaats van dat het CDA dit idee bij de gemeente heeft gedropt, is er een initiatiefgroep in het leven geroepen. Er is een enquête gehouden, er zijn try-outs geweest, er zijn vrijwilligers gezocht en er is een plan ontwikkeld voor de bouw. De gemeentelijke overheid heeft zich slechts met het hoogst noodzakelijke bemoeid. Deze week is uiteindelijk de officiële stichting opgericht die het theehuis zal runnen.

Dit is een klein voorbeeld van hoe het volgens mij in de maatschappij zou moeten werken. Door gezamenlijke denkkracht wordt een initiatief ontwikkeld. Dat initiatief wordt gedragen door de bevolking, waarbij de rol van de overheid beperkt blijft. De overheid neemt het initiatief niet over, maar faciliteert slechts. Doordat het initiatief bij de bevolking blijft liggen, heeft het idee draagvlak en wordt het gerealiseerd met minder middelen dan wanneer de overheid het zou doen. Zo hebben voor het theehuis vele mensen en bedrijven hun medewerking al toegezegd, waardoor de kosten lager uitvallen.

Samen kunnen we Meer betekent dat de overheid niet alles voor ons regelt, maar dat we ook niet aan ons lot overgelaten worden. Het initiatief ligt bij de inwoners van dit mooie land en de overheid moet zo veel mogelijk ruimte geven en zo min mogelijk beperkingen opleggen. De overheid is er om de kaders vast te stellen. Dit geldt niet alleen voor theehuizen, maar ook voor grote vraagstukken als bijvoorbeeld de zorg. Hoe zou de zorg eruitzien als we het helemaal opnieuw zouden inrichten, met veel verantwoordelijkheid bij de patiënten en hun familie? Vast efficiënter en goedkoper.

Samen kunnen we Meer is een goed gekozen slogan, zolang we de goede voorbeelden erbij kunnen geven en wij als CDA’ers zelf het vertrouwen richting de kiezer ook kunnen uitstralen.