Maak werk van een strategisch personeelsplan!

Source: W. (Wassila) Hachchi i, published on Wednesday, May 30 2012, 1:34.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Wassila Hachchi

‘Kabinet ontbeert strategisch plan bij snoei organisatie.’ Die kop stond boven een opiniestuk in Het Financieel Dagblad vorig jaar, waarin ik mijn zorgen heb uitgesproken over visieloos snijden in het personeel van de overheid. In de korte tijd dat ik Kamerlid ben, heb ik maar liefst zes moties ingediend om het kabinet Rutte/Verhagen bij te sturen zodat een evenwichtig personeelsbestand, wat absolute noodzaak is voor een goede overheidsdienstverlening, behouden blijft. De uitvoering van het kabinet laat helaas veel te wensen over. De Algemene Rekenkamer zag aanleiding voor een onderzoek, en besloot de temperatuur van het badwater eens te meten. Conclusie? De rijksoverheid is op koers om het kind met het badwater weg te gooien.

De rijksoverheid blijkt niet in staat de personele gevolgen van de vergrijzing, bezuinigingen en krimpende arbeidsmarkt te overzien en hierop te anticiperen. Het strategisch personeelsbeleid van het kabinet Rutte/Verhagen stelt in de praktijk weinig voor. Op dit moment zijn er nog geen strategische personeelsplannen aanwezig, slechts twee ministeries hebben enig inzicht in de kwaliteit van het personeel. Het strategisch personeelsbeleid wordt niet centraal aangestuurd en is daarmee veel te vrijblijvend. Het argument van minister Spies dat de rijksoverheid te divers is voor centrale aansturing, doet in één klap de jaren lange inzet om tot één rijksoverheidsdienst te komen te niet. Personeel stroomt uit dat elders binnen de rijksoverheid nodig is!

We kunnen hier lang en breed over praten, onderzoek doen en moties indienen, maar de kern is dat het nut en de noodzaak van strategische personeelsplanning tot het kabinet door moet dringen. In tijden waarin politiek Nederland de economische en financiële nood erkent, kan het niet zo zijn dat de overheid het talent van haar eigen personeelsbestand verspilt. Om vervolgens zelf na 2015 met een kwantitatief en kwalitatief tekort aan mensen te zitten.

Niet alleen het kabinet - en minister Spies - moet meer commitment tonen bij het personeelsbeleid, maar juist ook de ambtelijke leiding. Daar waar de politiek faalt, kan de ambtelijke leiding binnen de rijksoverheid resultaten boeken. Maak werk van een strategisch personeelsplan, zorg dat er voldoende talent en kwaliteit in huis is om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Betrek medewerkers hierbij. Dat is de enige manier om de continuïteit en kwaliteit van de publieke dienstverlening te waarborgen.