33259 NL - wetsvoorstel
Aanpassing van de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 mei 2012 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Zijlstra i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de maatregelen met betrekking tot langstudeerders (Stb. 2011, 368) op een drietal onderdelen aan te passen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omdat het wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten aan te passen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf amendementen ingediend.

3.

Documenten

(26 stuks)

2 16 mei 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST332591
Koninklijke boodschap
 
2 16 mei 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST332592
Voorstel van wet
 
2 16 mei 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST332593
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.