Psst... Hier is nog een miljard euro!

Source: F. (Farshad) Bashir i, published on Monday, March 19 2012, 2:17, column.

In onze belastingwetten zitten gaten. Deze gaten zijn door de tijd heen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat grote bedrijven en multinationals fiscale constructies hebben bedacht en het kabinet vervolgens niets heeft gedaan om deze constructies onmogelijk te maken. Een van deze gaten is zo omvangrijk dat het dichten ervan ongeveer één miljard euro zal opbrengen.

Dit gat is het Bosalgat, veroorzaakt door een arrest van het Europese Hof van Justitie. Het zorgt ervoor dat de kosten die Nederlandse multinationals maken voor een buitenlandse Europese vestiging aftrekbaar zijn van de Nederlandse winst. Maar tegelijkertijd is de winst die in het buitenland wordt gemaakt niet in Nederland wordt belast, maar in het buitenland. Heel krom dus omdat op deze manier de Nederlandse Belastingdienst opdraait voor de kosten die multinationals in het buitenland maken, maar als er daar winst wordt gemaakt dan komt er geen belastinggeld naar Nederland. Dit kost Nederland ongeveer één miljard euro!

De SP is al heel lang bezig om dit gat te dichten. In 2006 kreeg mijn voorganger Ewout Irrgang al de toezegging van het kabinet dat er voorstellen zouden komen om dit gat te dichten. Vervolgens gebeurde er niets. Vorig jaar was ik het wachten zat en heb ik samen met collega-Kamerlid Roland van Vliet van de PVV een motie (voorstel) ingediend om het gat te dichten. De motie kon op de steun van alle Kamerleden rekenen, geen enkel Kamerlid stemde tegen.

Maar het kabinet weigert om de motie uit te voeren. Het meest bizarre is dat het kabinet bij de uitvoering van de motie advies heeft gevraagd bij een of ander schimmig clubje genaamd 'Topteam Hoofdkantoren'. Zij hebben een negatief advies gegeven. En dus is het antwoord van het kabinet: 'De motie gaan we zo uitvoeren dat alleen het ergste misbruik van het Bosal-arrest aangepakt wordt, maar voor de rest laten we het gat bestaan.'

Onbegrijpelijk! Daar werd in de motie niet om gevraagd. De motie vraagt om het geheel dichten van het gat. Dit kabinet vindt dus blijkbaar een unanieme uitspraak van de Tweede Kamer waarin opgeroepen wordt om het Bosalgat te dichten minder belangrijk dan de mening van een of ander schimmig, ondemocratisch overlegclubje genaamd 'Topteam Hoofdkantoren'!

Op dit moment is de PVV, de mede indiener van de motie, samen met de VVD en het CDA aan het onderhandelen in het Catshuis om meer te kunnen bezuinigen. Door het Bosalgat te dichten kunnen ze een stap verder komen. En dit gat dichten is niet eens een bezuiniging, maar het terecht aanpakken van ongewenste belastingontwijking door multinationals dat al veel eerder had moeten worden aangepakt. De vraag is nu hoe belangrijk de PVV deze samen met de SP ingediende motie vindt? Wordt de motie verzilverd en daarmee een miljard euro binnengehaald of worden de bezuiniging weer eenzijdig bij de zorg, het onderwijs en de laagste en middeninkomens neergelegd?

Farshad Bashir