Brief regering; Antwoord op verzoek om toezending voorlichting Raad van State over herziening omgevingsrecht - Omgevingsrecht

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 33118 - Omgevingsrecht.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Omgevingsrecht; Brief regering; Uitstel beantwoording verzoek inzake voorlichting Raad van State over herziening omgevingsrecht
Document date 15-02-2012
Publication date 15-02-2012
Nummer KST331182
Reference 33118, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 118

Omgevingsrecht

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2012

Naar aanleiding van het verzoek van de voorzitter van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu om de uitkomsten van de voorlichting van de Raad van State over de voorgenomen herziening van het omgevingsrecht na ontvangst aan de Tweede Kamer toe te zenden wil ik u informeren dat ik de voorlichting aan u zal toezenden nadat op de voorlichting is beslist, zoals bepaald in art. 26 van de Wet op de Raad van State.

In de loop van maart zal ik u de voorlichting doen toekomen, vergezeld van een kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht. In deze notitie zal onder andere op de voorlichting van de Raad van State worden ingegaan.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.