33157 NL - wetsvoorstel
Centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 31 januari 2012 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Bijsterveldt-Vliegenthart i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is te komen tot een verplichte centrale eindtoets in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs en de voortgang van alle leerlingen en het onderwijs aan basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs te volgen door middel van een verplicht gebruik van een leerling- en onderwijsvolg-systeem en dat het wenselijk is een minimum opbrengsteis inzake de kwaliteit van het onderwijs ook in te voeren voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

1.

Volledige titel

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden 16 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(116 stuks)

2 31 januari 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST331571
Koninklijke boodschap
 
2 31 januari 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST331572
Voorstel van wet
 
2 31 januari 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST331573
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. If you are a registered user you can login. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.