33145 NL - wetsvoorstel
Inkorten van het studentenreisrecht en vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 januari 2012 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Zijlstra i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het studentenreisrecht in te korten, de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar te laten vervallen en enkele technische onvolkomenheden te herstellen.

Dit voorstel was tot de vierde nota van wijziging d.d. 25 mei 2012 geheten: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en 15 amendementen ingediend.

3.

Documenten

(55 stuks)

2 23 januari 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST331451
Koninklijke boodschap
 
2 23 januari 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST331452
Voorstel van wet
 
2 23 januari 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST331453
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.