33106 NL - wetsvoorstel
Herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 november 2011 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Bijsterveldt-Vliegenthart i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de toegang tot scholen te verbeteren voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven; dat het wenselijk is de samenwerking tussen scholen bij de onderwijskundige opvang van leerlingen die extra ondersteuning behoeven te versterken; dat het wenselijk is een andere wijze van financiering van de ondersteuning van leerlingen in te voeren; dat daartoe onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet op het onderwijstoezicht dienen te worden gewijzigd.

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en 35 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 20 moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(203 stuks)

2 30 november 2011, koninklijke boodschap, nr. 1     KST331061
Koninklijke boodschap
 
2 30 november 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST331062
Voorstel van wet
 
2 30 november 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST331063
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.