Barroso condoleert nabestaanden met overlijden Willy De Clercq

Source: European Commission (EC) i, published on Friday, October 28 2011.

"Het is met grote droefheid dat ik het overlijden heb vernomen van Minister van Staat, Willy burggraaf De Clercq i, lid van de Europese Commissie van 1985 tot 1989.

Willy De Clercq was een briljant politicus. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld, zowel in het Belgische publieke leven als in dat van de Europese Unie. Als voormalig lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voormalig Vice-premier van het Koninkrijk Belgiè, wijdde hij een aanzienlijk deel van zijn politieke leven aan de Europese zaak.

Burggraaf De Clercq was lid van het Europees Parlement gedurende vele jaren. Hij muntte uit als lid van de Europese Commissie van 1985 tot 1989, achtereenvolgens bevoegd voor Buitenlandse Betrekkingen en voor Handel. Hij was steeds gedreven door een sterke Europese overtuiging.

Ik wil hierbij uit naam van de hele Europese Commissie mijn diepste gevoelens van medeleven betuigen aan allen die Willy burggraaf De Clercq dierbaar waren, zijn familie en vrienden.

Tenslotte wil ik heel persoonlijk ook hulde brengen aan het engagement van Willy De Clercq voor de toetreding van Portugal tot de Europese Unie. "