PvdA wil 'politieke' rol koning sterk beperken

Friday, August 26 2011, 9:27

DEN HAAG (PDC i) - De koning moet voortaan geen rol meer spelen bij de kabinetsformatie. Dat is het belangrijkste voorstel dat een PvdA-commissie onder leiding van prof. J.Th.J. van den Berg i doet over modernisering van het koningschap. Bij de formatie moet de Tweede Kamer zelf 'de regie' in handen nemen. Na een debat moet dan een formateur worden aangewezen.

De commissie wil het staatshoofd ook het - overigens materieel gezien vrijwel betekenisloze  - voorzitterschap van de Raad van State i ontnemen. Daarvoor is wijziging van de Grondwet (en in tweede lezing in beide Kamers een tweederde meerderheid) nodig.

Door de wijzigingen moet iedere vorm van 'politiek koningschap' worden voorkomen. Dat waarborgt tevens dat er dan sprake is van een 'bindend koningschap'. De commissie stelt overigens niet voor om artikel 42, eerste lid, van de Grondwet aan te passen. Dat bepaalt dat de regering wordt gevormd door koning en ministers.

Eerder kondigde de PVV aan dat het in september komt met een initiatiefwetsvoorstel over modernisering van het koningschap. Ook SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren zijn daar voor.

bron: De Volkskrant