Inter-parliamentary Conference for the CFSP and the CSDP

Source: Europa Nu.

Deze Europese interparlementaire vergadering is belast met het toezicht op het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie i. Delegaties uit de nationale parlementen van EU-lidstaten i en uit het Europees Parlement i nemen zitting in deze Interparlementaire Conferentie. Kandidaat-lidstaten van de EU en Europese lidstaten van de NAVO i kunnen waarnemende leden afvaardigen.

De Interparlementaire Conferentie komt twee keer per jaar samen in de lidstaat die op dat moment het roulerende voorzitterschap van de EU i in handen heeft, of in het Europees Parlement in Brussel. De voorzitter wordt geleverd door een parlementsvoorzitter van het land dat EU-voorzitter is, ondersteund door het voorzitterschap van het Europees Parlement. Het is de bedoeling dat de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veligheidsbeleid i in de vergadering het Europees buitenlands beleid komt toelichten. De Interparlementaire Conferentie kan resoluties aannemen, maar deze zijn niet bindend.

De Interparlementaire Conferentie bestaat sinds 2011.