M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst

foto M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Marjolein Faber (1960) is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PVV i en was kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 i. Zij woont in Hoevelaken en is tevens lid (en fractievoorzitter) van Provinciale Staten van Gelderland. Zij was laborante en werkzaam als IT-specialist. Sinds juni 2014 is zij fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer.

PVV
in de periode 2011-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, kandidaat Tweede Kamer

1.

First names

Marjolein Hillegonda Monica (Marjolein)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amersfoort, 16 June 1960

3.

Party/Movement

Party/Parties
PVV (Partij voor de Vrijheid)

4.

Main functions and occupations

 • IT-specialist financiële dienstverlening, afdeling functioneel beheer bij Stater te Amersfoort, from 2000 until 1 October 2011
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from 10 March 2011
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011
 • fractievoorzitter PVV Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering Raad van Europa
 • plaatsvervangend lid Noord-Atlantische Assemblée

Previous
 • lid algemene vergadering IPO (Interprovinciaal Overleg), from 2011 until 2014

Derived functions (2/4)
 • lid tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 19 February 2019 until 16 April 2019
 • voorziter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Kwam in 2015 in opspraak toen NRC Handelsblad onthulde dat de website van PVV-fractie in de Gelderse Staten door het bedrijf van haar zoon was gemaakt. Daarvoor was provinciale subsidie gebruikt. Hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga noemde dit een 'integriteitsrisico'. Mevrouw Faber verklaarde het bedrag te zullen terugbetalen aan de provincie.
 • Op 18 oktober 2022 ontnam de Voorzitter haar het woord tijdens de algemene politieke beschouwingen over de begroting 2023, nadat zij de term 'vijfde colonne' had gebruikt in relatie tot het kabinet en weigerde die woorden terug te nemen

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.