M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst

foto M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Marjolein Faber (1960) is sinds 6 december 2023 Tweede Kamerlid voor de PVV. Daarvoor was zij van 7 juni 2011 tot 6 december 2023 Eerste Kamerlid voor de PVV en vanaf juni 2014 fractievoorzitter. Zij was tevens lid (en PVV-fractievoorzitter) van Provinciale Staten van Gelderland. Zij was eerder laborante en werkzaam als IT-specialist. Als Tweede Kamerlid houdt mevrouw Faber zich bezig met strafrecht en beleid mensenhandel.

PVV
in de periode 2011-heden: kandidaat-minister, lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Marjolein Hillegonda Monica (Marjolein)

Place and date of birth
Amersfoort, 16 June 1960

Religious views
Christelijk

2.

Party/Movement

Party/Parties
PVV (Partij voor de Vrijheid)

3.

Main functions and occupations

 • radiodiagnostisch laborante, ziekenhuis "de Lichtenberg" te Amersfoort, from 1978 until 1983
 • nucleair laborante, ziekenhuis "de Lichtenberg" te Amersfoort, from 1983 until 1986
 • software enginer (IBM-agent) te Diemen, from 1986 until 1990
 • freelance IT-er (zzp'er) te Amersfoort, from 1991 until 2000
 • IT'er (IBM-agent) te Weesp, from 1997 until 2000
 • IT-specialist financiële dienstverlening, afdeling functioneel beheer bij Stater te Amersfoort, from 2000 until 1 October 2011
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from 10 March 2011 until 20 December 2023
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 2011 until 6 December 2023
 • fractievoorzitter PVV Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2014 until 6 December 2023
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 December 2023

4.

Party political functions

Summary
 • lid PVV-kandidaatstellingscommissie Eerste Kamer, from July 2014

Previous
 • fractievoorzitter PVV Provinciale Staten van Gelderland, from March 2011 until December 2023
 • fractiesecretaris PVV Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 25 September 2012 until 10 June 2014
 • lid bestuur Stichting fractieondersteuning PVV-Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2014 until December 2023

Leading candidate on list
 • lijsttrekker PVV Provinciale Statenverkiezingen 2011 en 2015
 • lijsttrekker PVV Eerste Kamerverkiezingen 2015
 • lijsttrekker PVV Eerste Kamerverkiezingen 2019
 • lijsttrekker PVV Eerste Kamerverkiezingen 2023

5.

Other positions

Previous
 • lid algemene vergadering IPO (Interprovinciaal Overleg), from 2011 until 2014

Derived functions
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 10 June 2014 until 13 June 2023
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Vergadering Raad van Europa, from 21 January 2013 until 26 November 2015
 • vicevoorziter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 8 July 2014 until 9 June 2015
 • lid tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 19 February 2019 until 16 April 2019
 • voorziter vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019 until 6 December 2023
 • lid College van fractievoorzitters (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 13 June 2023 until 6 December 2023
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, from January 2024

6.

Education

Secondary education
 • h.a.v.o., "Corderius College" te Amersfoort, from 1972 until 1974
 • Christelijke MAVO, Leusderweg te Amersfoort, from 1974 until 1976
 • h.a.v.o., "Corderius College" te Amersfoort, from 1976 until 1978

Higher education
 • HBO-opleiding radiodiagnostiek te Utrecht, from 1978 until 1981
 • HBO-opleiding nucleaire geneeskunde-in-vivo te Utrecht, from 1982 until 1984
 • bedrijfskundige informatica (diverse deelcertificaten) te Amsterdam en Utrecht, from 1988 until 2009

alternative forms of education
 • woningfinanciering I te Amersfoort, 2004
 • Prince 2, 2001
 • boekhouden te Amersfoort, 1988
 • informatiesystemen aan de Open Universiteit te Utrecht, 1991

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Trad enkele keren op als fungerend Eerste Kamervoorzitter

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Kwam in 2015 in opspraak toen NRC Handelsblad onthulde dat de website van PVV-fractie in de Gelderse Staten door het bedrijf van haar zoon was gemaakt. Daarvoor was provinciale subsidie gebruikt. Hoogleraar staatsrecht D.J. Elzinga noemde dit een 'integriteitsrisico'. Mevrouw Faber verklaarde het bedrag te zullen terugbetalen aan de provincie.
 • Op 18 oktober 2022 ontnam de Voorzitter haar het woord tijdens de algemene politieke beschouwingen over de begroting 2023, nadat zij de term 'vijfde colonne' had gebruikt in relatie tot het kabinet en weigerde die woorden terug te nemen

9.

Publications

Publications
Tom-Jan Meeus en Christiaan Pelgrim, "De vrouw naast Wilders", NRC Weekend, 28 februari/1 maart 2015

10.

Family

Marital status
gehuwd

Children
2 zoons