31466 NL - wetsvoorstel
Elektronische informatieuitwisseling in de zorg

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 mei 2008 ingediend door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is in de zorgsector een elektronisch patiëntendossier te gebruiken teneinde de beschikbaarheid van medische persoonsgegevens op landelijke schaal voor zorgaanbieders te verbeteren.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, een nota van verbetering en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twaalf moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(146 stuks)

2 20 mei 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST118575
Koninklijke boodschap
publicatie: 27 mei 2008
 
2 20 mei 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST118576
Voorstel van wet
publicatie: 27 mei 2008
 
2 20 mei 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST118577
Memorie van toelichting
publicatie: 27 mei 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.