Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Source: Parlement.com.
 
Logo

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een toezichthouder op het gebied van veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en de natuur in Nederland.

De NVWA ziet toe op de voedselveiligheid en gezondheid van dieren en planten aan de hand van regels die zijn vastgeled in de Warenwet en Europese wetgeving. Tevens kan de NVWA bedrijven en particulieren beboeten die zich niet aan deze wet- en regelgeving houden. De NVWA voert deze taken uit als agentschap onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).