Tien op twee!

Source: M.H.A. (Tineke) Strik i, published on Thursday, January 27 2011.

Ik ben Tineke Strik en wil graag opnieuw de Eerste Kamer in. Ik kan de idealen van GroenLinks dichterbij brengen, en wel hierom:

Ervaring telt!

Op 2 maart bepalen kiezers de toekomst van dit kabinet. Met een goede uitslag kan GroenLinks het verschil gaan maken. Daarom hebben we sterke en ervaren senatoren nodig die de sleutelpositie van de Eerste Kamer optimaal benutten. De afgelopen vier jaar heb ik die ervaring opgebouwd en mijn strategisch inzicht verdiept. Dat smaakt naar meer: geef mij de kans om een tweede termijn nog meer te oogsten wat ik heb gezaaid.

Vier jaar geleden maakte ik dit filmpje om mijn kandidatuur te promoten. Aan actualiteit heeft het niets ingeboet. Wel kan ik nu laten zien of ik al mijn ambities heb kunnen realiseren

Wat heb ik al bereikt?

Een betere behandeling van gezinsleden van vluchtelingen, opvang voor asielzoekers, steun aan omgangshuizen (voor gescheiden ouders en hun kinderen), toets aan het vrouwenverdrag bij lesbisch ouderschap, kortere bewaartermijnen telefoon- en internetgegevens, een minimumniveau van de langdurigheidstoeslag voor bijstandsgerechtigden. Evaluaties over medisch onderzoek bij asielzoekers en over de verzwaarde inburgeringstoets in het buitenland. Ik kreeg een Kamermeerderheid achter de opdracht voor een verplicht keurmerk voor reïntegratiebureaus.

Het Binnenhof naar buiten

Ik haal de praktijk de Kamer in, met mijn ervaring in de rechtspraktijk en wetenschap en als wethouder. Ook betrek ik de kennis van groepen uit de samenleving en de partij. Om de Groenlinks voorstellen te versterken, heb ik het juridisch netwerk opgericht.

Europa naar Den Haag

Dit gedoogkabinet staat met de rug naar Europa. Als voorzitter van de commissie voor Europese Zaken zet ik me in voor een actieve bemoeienis met de Nederlandse opstelling in Brussel. Zo wordt de EU democratischer en kan onze regering niet zomaar dwarsliggen bij een solidair Europees beleid.

Mensenrechten eerst

Nederland heeft de dure plicht om mensenrechten in elke situatie te respecteren. Ik houd de regering aan het internationale recht en bewaak dat ze uitspraken van internationale organen opvolgt. Binnen de Raad van Europa bepleit ik mensenrechten en democratie in heel Europa.

Asiel is een recht

Onlangs schreef ik een proefschrift over het Europese asiel en migratiebeleid. Ik bekritiseer de regering als ze de richtlijnen schendt, meestal namens alle linkse partijen. Vanuit deze positie wil ik de grimmige plannen voor een streng asiel en migratiebeleid in de kiem smoren.